Bezpieczeństwo danych osobowych BeauMED oraz Centrum Terapii Trądziku

Lubin / Wrocław

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
 
Od 25.05.2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Przedstawiamy Państwu informacje o procedurach bezpieczeństwa gospodarowania danymi osobowymi w BeauMED Wrocław oraz Lubin. 
 
Kto jest administratorem danych osobowych (ADO) w BeauMED?
Administratorem danych osobowych, jest BeauMED s.c.. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zapewnia środki bezpieczeństwa.
Dane kontaktowe ADO: ul. Wileńska 4b, 59-300 Lubin, info@beaumed.com,pl,
tel. 730 330 575.
 
Kto jest inspektorem ochrony danych (IOD) w BeauMED?
O bezpieczeństwo Państwa danych dba każdy pracownik naszej firmy.
Powołaliśmy także inspektora ochrony danych (IOD, który jest wewnętrznym audytorem w obszarze przetwarzania danych osobowych i jest nim Magdalena Pawlak.
 
Dane kontaktowe IOD: ul. Inowrocławska 21/2 ,53-653 Wrocław, tel. 730 330 558 lub adresem e-mail: wroclaw@beaumed.com.pl
 
 
Skąd mamy Państwa dane?
Przekazali je nam Państwo, stając się pacjentami Podmiotu Medycznego BeauMED, wpisując je dobrowolnie do kwestionariusza medycznego.
Podpisując zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących oferty Klinik BeauMED.
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez BeauMED?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej, rejestrowania wizyt i kontaktowania się z Państwem .
 
 
Podstawa prawna przetwarzania:
• art. 25 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318 t.j) oraz art. 6 ust 1 lit c. RODO.
 
 
Komu udostępniamy Państwa dane? 
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o bieżącej ofercie, aktualnych promocjach i wydarzeniach w BeauMED, wówczas Państwa dane przekazywane są do firmy zewnętrznej, z którą współpracujemy w celach realizacji kampanii informacyjnej.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Czy mają Państwo dostęp do swoich danych i jakie prawa Państwu przysługują?
Tak, mają Państwo pełen dostęp do swoich danych przechowywanych w BeuMED.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane przechowujemy zgodnie z terminami dot. archiwizacji dokumentacji medycznej, wynikającymi z przepisów prawa.
 
 
Jeśli są jakieś kwestie, w których potrzebowalibyście Państwo dodatkowych informacji odnośnie przetwarzania danych, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych pod nr tel. 730 330 558 lub adresem e-mail: wroclaw@beaumed.com.pl
     
   Z poważaniem,
        Monika i Emil Kukulscy wraz z zespołem

Regulamin umawiania wizyt oraz realizacji zabiegów wykupionych w pakietach w BeauMED

 Wrocław | Lubin

  1. Pacjenci będący pierwszy raz w BeauMED, umawiający się na konsultację lub konsultację z zabiegiem do dr Moniki Kukulskiej lub dr Pawła Kuźnickiego, dr Macieja Pleskacza, dr Katarzyny Krefft, dr Zuzanny Piętowskiej są zobowiązani do dokonania przedpłaty w  wysokości 100 zł na konto placówki celem rezerwacji wizyty. 
  2. W przypadku zmiany terminu wizyty bądź odwołania wizyty przez pacjenta oraz powiadomienia o tym recepcji Kliniki (telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście w BeauMED) do 24 h przed wizytą, pacjent wpłacony zadatek może wykorzystać do 3 miesięcy na dowolny zabieg lub konsultację w placówce. W przeciwnym razie wpłacony zadatek zostanie zachowany przez BeauMED.
  3. Zmiana terminu wizyty lub zamiana wizyty na inną usługę w BeauMED powyżej 24 h przed terminem pierwotnej wizyty jest możliwa jeden raz w ramach wpłaconego zadatku.
  4. Pakiety zabiegowe (wykupienie przez pacjenta min. 3 danych zabiegów) muszą zostać zrealizowane w czasie określonym przez personel BeauMED wynikającym z dbałości o efekty końcowe oraz medycznego uzasadnienia częstości wykonywania zabiegów. Zabiegi z pakietu zabiegowego mogą być zrealizowane nie później niż do 30 dni powyżej czasu określonego przez personel medyczny.
  5. Z przyczyn niezależnych od pacjenta braku możliwości realizacji pakietu w wyznaczonym terminie, w porozumieniu z dr Moniką Kukulską, istnieje możliwość, w ramach wyjątku, wydłużenia terminu realizacji pakietu. 

ul. Wileńska 4 lok. B

59-300 Lubin

Godziny otwarcia:

Pon – pt. 10.00 – 19.00

ul. Inowrocławska 21 lok. 2

53-653 Wrocław

Godziny otwarcia:

Pon – pt. 10.00 – 19.00