Regulamin promocji BeauMED Wrocław oraz Lubin

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w promocjach organizowanych przez BeauMED s.c. na rzecz klientów korzystających z usług lub nabywających towary.
 2. Organizatorem i wykonawcą promocji jest BeauMED s.c., 59-300 Lubin, ul. Wileńska 4 lok.B
 3. Promocje prowadzone są w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 2

Przedmiot promocji

 1. Promocją mogą być objęte usługi świadczone przez BeauMED w ramach jej działalności.
 2. Promocją mogą być objęte towary oraz produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej.
 3. Oferta stanowiąca przedmiot promocji wskazany w punktach 1-2 powyżej nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez BeauMED.
 • 3

Zasady promocji

 1. Zasady promocji oraz szczegółowe informacje dotyczące promocji, w tym m.in. czas trwania, rodzaj, miejsce, promocyjne ceny, są każdorazowo publikowane na stronie www.beaumed.com.pl lub wysyłane są pocztą elektroniczną w postaci newsletter.
 2. Wszelkie usługi, towary i produkty oferowane w ramach promocji, są tej samej jakości co analogiczne usługi, towary oraz produkty nieobjęte promocją.
 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z usług promocji jest telefoniczne bądź osobiste skontaktowanie się z recepcją BeauMED, wyrażenie chęci skorzystania z określonej promocji oraz dokonanie płatności za daną usługę, towar lub produkt, w trakcie obowiązywania promocji.
 1. Personel BeauMED s.c. nie ma obowiązku informowania Klientów o aktualnych promocjach oraz przyznawania Klientom zniżki lub innej gratyfikacji związanej z przedmiotem danej promocji, bez wyraźnego powołania się przez Klienta na daną promocję.
 1. Zakupioną usługę można zrealizować w okresie 1 miesiąca od daty zakupy, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 • 4

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Posiadacz biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się na objęcie go jego postanowieniami.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.beaumed.com.pl oraz w Klinice BeauMED.
 3. BeauMED zastrzega sobie prawo do zmian promocji, a także przedłużenia lub skrócenia czasu trwania promocji.

ul. Wileńska 4 lok. B

59-300 Lubin

Godziny otwarcia:

Pon – pt. 10.00 – 19.00

ul. Inowrocławska 21 lok. 2

53-653 Wrocław

Godziny otwarcia:

Pon – pt. 10.00 – 19.00