Polityka prywatności

Bezpieczeństwo danych osobowych BeauMED oraz Centrum Terapii Trądziku 

Wrocław / Lubin

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
Od 25.05.2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Przedstawiamy Państwu informacje o procedurach bezpieczeństwa gospodarowania danymi osobowymi w BeauMED Wrocław oraz Lubin.

 

Kto jest administratorem danych osobowych (ADO) w BeauMED?

Administratorem danych osobowych, jest BeauMED s.c.. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zapewnia środki bezpieczeństwa.
Dane kontaktowe ADO: ul. Wileńska 4b, 59-300 Lubin, info@beaumed.com,pl,
tel. 730 330 575.

Kto jest inspektorem ochrony danych (IOD) w BeauMED?

O bezpieczeństwo Państwa danych dba każdy pracownik naszej firmy.
Powołaliśmy także inspektora ochrony danych (IOD, który jest wewnętrznym audytorem w obszarze przetwarzania danych osobowych i jest nim Magdalena Pawlak.
Dane kontaktowe IOD: ul. Inowrocławska 21/2 ,53-653 Wrocław, tel. 730 330 558 lub adresem e-mail: wroclaw@beaumed.com.pl
 

Skąd mamy Państwa dane?

Przekazali je nam Państwo, stając się pacjentami Podmiotu Medycznego BeauMED, wpisując je dobrowolnie do kwestionariusza medycznego.
Podpisując zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących oferty Klinik BeauMED.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez BeauMED?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej, rejestrowania wizyt i kontaktowania się z Państwem .
 
Podstawa prawna przetwarzania:
• art. 25 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318 t.j) oraz art. 6 ust 1 lit c. RODO.

Komu udostępniamy Państwa dane?

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o bieżącej ofercie, aktualnych promocjach i wydarzeniach w BeauMED, wówczas Państwa dane przekazywane są do firmy zewnętrznej, z którą współpracujemy w celach realizacji kampanii informacyjnej.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czy mają Państwo dostęp do swoich danych i jakie prawa Państwu przysługują?

Tak, mają Państwo pełen dostęp do swoich danych przechowywanych w BeuMED.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane przechowujemy zgodnie z terminami dot. archiwizacji dokumentacji medycznej, wynikającymi z przepisów prawa.
 
Jeśli są jakieś kwestie, w których potrzebowalibyście Państwo dodatkowych informacji odnośnie przetwarzania danych, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych pod nr tel. 730 330 558 lub adresem e-mail: wroclaw@beaumed.com.pl
   Z poważaniem,
        Monika i Emil Kukulscy wraz z zespołem