Elastografia wątroby

Wrocław

Elastografia wątroby we Wrocławiu

Diagnostyka chorób wątroby

Przewlekła choroba wątroby może prowadzić do trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia tego narządu. Dlatego ważna jest diagnostyka i wczesne wykrycie problemu. Elastografia wątroby umożliwia nieinwazyjną ocenę włóknienia narządu. Dlaczego to tak istotne? Włóknienie narządu, po latach doprowadza do nieodwracalnej marskości.
Marskość może wystąpić w każdej przewlekłej chorobie wątroby, m.in. w stłuszczeniu tego narządu, któremu często towarzyszy otyłość i nadwaga.

 

Elastografia – co to za badanie?

Elastografia wątroby jest nieinwazyjną, ilościową metodą pomiaru włóknienia wątroby poprzez ocenę właściwości elastycznych tkanki. Elastografia może być wykonana za pomocą obrazowania ultrasonograficznego (USG).
Celem diagnostyki choroby wątroby jest ustalenie przyczyny problemu oraz określenie stopnia jej zaawansowania. Na znaczeniu zyskały badania nieinwazyjne czyli bezpieczne, które można powtarzać w trakcie monitorowania stanu pacjenta. Należy do nich elastografia.
W Klinice BeauMED lekarze gastroenterolodzy wykonują badanie na nowoczesnym aparacie usg, które nazywa się elastografią fali ścinającej (SWE). Przy użyciu fal elektromagnetycznych generowanych w głowicach ultrasonograficznych jest możliwa ocena stopnia „twardości” miąższu wątroby.
Jest to bardzo dobry test oceniający włóknienie wątroby, gdyż elastografia jest prosta do oznaczenia, powtarzalna czuła, dość tania oraz umożliwia ocenę stadiów włóknienia w skali METAVIR od F0-F4: 0 – brak włóknienia; 1 – łagodne włóknienie; 2 – umiarkowane; 3 – zaawansowane; 4 – odpowiada przebudowie marskiej wątroby. Zaawansowane włóknienie wątroby definiujemy jako stan F3-F4, natomiast śladowe włóknienie F0-F1. Szczególnej uwagi wymagają osoby mające włóknienie pośrednie F2, będących w tzw. „grey zone”, wymagają one powtórzenia badań w odstępie czasu, min. 12 miesięcy celem obserwacji dynamiki włóknienia, także wdrożenia leczenia i zmiany stylu życia.
Pomiar sztywności tkanki, który wykonuje elastografia, rośnie wraz z nasileniem zwłóknienia wątroby. Przewlekle chora wątroba z czasem sztywnieje czyli włóknieje, gdyż gromadzi się w niej więcej kolagenu, a zanika czynny miąższ wątroby. Większą sztywność obserwujemy również w zapaleniu wątroby, np. wirusowym, w czasie zwiększonego przepływu krwi, np. po posiłku lub po aktywności fizycznej, w przypadku współistnienia nadciśnienia wrotnego czy w cholestazie. Wyniki elastografii są wyrażone w kPa (stosunek naprężenia/odkształcenia tkanki) lub prędkości fali poprzecznej w metrach na sekundę (m/s).

Zapraszamy do BeauMED Wrocław, gdzie posiadamy nowe urządzenie do elastografii wątroby oraz ultrasonografii najwyższej jakości.

Jak wygląda zabieg?

Technika badania elastografia wygląda tak samo jak standardowe badanie usg. Czas trwania badania to tylko kilka minut.

Elastografia wątroby jest nieinwazyjne oraz bezbolesne.  Wymaga od pacjenta kilku minut cierpliwości, podczas których pacjent leży na kozetce we wskazanej przez lekarza pozycji. Przy elastografii/ usg jamy brzusznej lekarz okresowo prosi pacjenta o wstrzymaniu oddechu i nabrania powietrza do płuc. Pacjent odsłania brzuch, na który lekarz nakłada żel do usg. Uwaga – żel może być czasem troszkę chłodny ale jest to jedno z nielicznych niedogodności tego badania. Następnie operator przyciska głowicę do ciała pacjenta i przesuwa ją w badanym obszarze zabiegowym. Ucisk może wywołać dyskomfort. Na monitorze pojawia się obraz, który jest oceniany przez lekarza specjalistę, Następnie lekarz przygotowuje opis badania i wydaje go pacjentowi.

 

Wskazania

  • Stłuszczenie wątroby o różnej etiologii
  • Autoimmunologiczne choroby wątroby
  • Choroba alkoholowa wątroby
  • Choroby metaboliczne
  •  Badanie elastograficzne można traktować jako ocenę skreeningową grupy pacjentów, zwłaszcza tych, u których utrzymują się przewlekle nieznacznie podwyższone wartości aminotransferaz
  • Ocena dynamiki włóknienia wątroby. Takie badanie może być wykonywane co 12 miesięcy.
  • Ponadto elastografia niezbędna jest u osób kwalifikowanych do przeszczepu lub będących po przeszczepie wątroby

Przeciwwskazania

  •  Na badanie elastografii wątroby / usg jamy brzusznej pacjent musi być odpowiednio przygotowany (patrz wskazówki poniżej)
  • W praktyce badanie usg jamy brzusznej oraz elastografię można wykonać jednoczasowo

Przygotowanie do badania usg jamy brzusznej / elastografii wątroby

Zalecenia przed elastografią wątroby są analogiczne do usg jamy brzusznej. Często te badania wykonuje się jednocześnie. 

W dniu poprzedzającym badanie USG jamy brzusznej lub elastografię wątroby pacjent powinien przestrzegać diety lekkostrawnej oraz unikać produktów wzdymających. Do grupy produktów wzdymających należą:  gruboziarniste kasze, groch, fasola oraz pozostałe strączkowe.

Ponadto zaleca się zastosować lek typu Espumisan w dawce 3 x 2 tabletki dzień przed badaniem usg oraz w dniu badania u pacjentów z tendencją do wzdęć brzucha.  Na godzinę przed badaniem absolutnie zabronione jest palenie tytoniu oraz żucie gumy.

W dniu badania USG brzucha najlepiej aby pacjent był na czczo. Jeżeli badanie wykonywane jest w godzinach popołudniowych pacjent powinien wstrzymać się od jakiegokolwiek jedzenia na 5-6 godzin przed badaniem USG jamy brzusznej. Jeżeli chcemy aby lekarz ocenił pęcherz moczowy należy godzinę przed badaniem USG wypić 1 litr wody i nie oddawać moczu, aby pęcherz moczowy był pełny.

Zobacz także: konsultacja gastrologiczna

Cennik

Elastografia wątroby 300 zł
USG jamy brzusznej 220 zł
Konsultacja gastroenterologiczna 250 zł
USG jamy brzusznej z konsultacją gastrologiczną 350 zł