Dr n. med. Anna Zubkiewicz-Zarębska

GASTROLOGIA, SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, TRANSPLANTOLOG

Dr n.med. Anna Zubkiewicz-Zarębska

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, którą ukończyła w 2011 r. Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Na początku kariery zawodowej pracowała  jako asystent w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych. Obecnie jest starszym asystentem oraz lekarzem specjalistą w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

W 2016. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych. Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych realizowała w Oddziale Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienie Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 2019 r. uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Później ukończyła specjalizację z transplantologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (European Association for the Study of the Liver), autorką i współautorką publikacji w czasopismach medycznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.

W BeauMED przyjmuje z zakresu gastroenterologii. Wykonuje badania usg jamy brzusznej oraz elastografię wątroby.